Materiały do pobrania:

1. Projekt budowlany -Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego oraz dwóch budynków gospodarczych wraz z zagospodarwoaniem terenu i infrastrukturą techniczną

2. Projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej, stacji transformatorowej oraz rozbiórka linii i stacji transformatorowej

3. Dokumentacja techniczna PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

4. Projekt techniczny KONSTRUKCJA

5. Projekt techniczny INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH ORAZ INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

6. Projekt techniczny INSTALACJE SANITARNE

7. Projekt techniczny BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ, KABLOWEJ, STACJI TRANSFORMATOROWEJ I ROZBIÓRKA LINII I STACJI

8.1 Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA I PZT 1

8.2 Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA I PZT 2

9. Projekt wykonawczy OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

10.1 Projekt wykonawczy INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE

10.2 Projekt wykonawczy INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

10.3 Projekt wykonawczy INSTALACJE WOD-KAN I HYDRANTOWE

11.1 Projekt wykonawczy KONSTRUKCJA 1

11.2 Projekt wykonawczy KONSTRUKCJA 2

12.1 Projekt wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE – instalacje elektryczne

12.2 Projekt wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE – instalacje teletechniczne

12.3 Projekt wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE – instalacje bezpieczeństwa pożarowego

13. Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

14. Operat akustyczny

Decyzja Konserwatora Zabytków

Decyzja na usunięcie drzew

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 41-2023

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 44-2023

Przedmiar – architektura krajobrazu

Przedmiar – budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej, kablowej i stacji transformatorowej oraz rozbiórka linii i stacji transformatorowej

Przedmiar – instalacje bezpieczeństwa pożarowego

Przedmiar – instalacje elektryczne

Przedmiar – instalacje sanitarne

Przedmiar – instalacje teletechniczne

Przedmiar – oczyszczalnia ścieków

przedmiar Treblinka ARCHITEKTURA

przedmiar Treblinka KONSTRUKCJA

przedmiar Treblinka TABLICE PAMIĘCI

STWiOR – architektura krajobrazu

STWiOR – budowa energetycznej linii, stacji i rozbiórka

STWiOR – budowa oczyszczalni

STWiOR – instalacje elektryczne, teletechniczne i bezpieczeństwa pożarowego

STWiOR – instalacje grzewcze i chłodnicze

STWiOR – instalacje wentylacji mechanicznej

STWiOR – instalacje wod-kan i hydrantowe

STWiOR ARCHITEKTURA 00 1 TYTUŁOWA CZ1

STWiOR ARCHITEKTURA 00 2 TYTUŁOWA CZ2

STWiOR ARCHITEKTURA 01. SST – WARUNKI OGÓLNE (-WO-)

STWiOR ARCHITEKTURA 02. SST – CZYNNOŚCI GEODEZYJNE (-CG-)

STWiOR ARCHITEKTURA 03. SST – ROBOTY ZIEMNE (-RZ-)

STWiOR ARCHITEKTURA 04. SST – ROBOTY MURARSKIE (-RM-)

STWiOR ARCHITEKTURA 05. SST – ROBOTY ŻELBETOWE – ROBOTY BETONIARSKIE

STWiOR ARCHITEKTURA 05. SST – ROBOTY ŻELBETOWE – ROBOTY ZBROJARSKIE

STWiOR ARCHITEKTURA 06. SST – BETON ARCHITEKTONICZNY (-BA-)

STWiOR ARCHITEKTURA 07. SST – ROBOTY MALARSKIE (-RM-)

STWiOR ARCHITEKTURA 08. SST – ROBOTY IZOLACYJNE – HYDROIZOLACJE (-RIZ-)

STWiOR ARCHITEKTURA 08. SST – ROBOTY IZOLACYJNE – TERMICZNE i AKUSTYCZNE (-RIZ-)

STWiOR ARCHITEKTURA 09A. SST – ROBOTY TYNKARSKIE – T.CEM-WAP (-RT-)

STWiOR ARCHITEKTURA 09B. SST – ROBOTY TYNKARSKIE – T.GŁADZIE GIPSOWE (-RT-)

STWiOR ARCHITEKTURA 10. SST – ELEWACJE _ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (-EL-)

STWiOR ARCHITEKTURA 11. SST – ŚCIANY WEWNĘTRZNE (-W-)

STWiOR ARCHITEKTURA 12A. SST- WNĘTRZA – okładziny

STWiOR ARCHITEKTURA 12B. SST- WNĘTRZA – ściany gk

STWiOR ARCHITEKTURA 12C. SST- WNĘTRZA – sufity

STWiOR ARCHITEKTURA 12D. SST- WNĘTRZA – posadzki

STWiOR ARCHITEKTURA 13. SST – STOLARKA _ ŚLUSARKA _ ROBOTY ŚLUSARSKIE (-RS-) 16-02-23

STWiOR ARCHITEKTURA 14. SST – OBRÓBKI BLACHARSKIE (-OB-)

STWiOR ARCHITEKTURA 15. SST – DŹWIGI I URZĄDZENIA (-DU-)

STWiOR ARCHITEKTURA 16. SST – RUSZTOWANIA (-RU-)

STWiOR ARCHITEKTURA 17A. SST – MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH

STWiOR ARCHITEKTURA 17B. SST – MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH 2_ STARTER TABELI1

STWiOR ARCHITEKTURA 17C. SST – ZESTAWIENIE SANITARNE

STWiOR ARCHITEKTURA 17D. SST – MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH 3_ STARTER TABELI2

STWiOR ARCHITEKTURA 17E.SST ZESTAWIENIE_WYPOSAŻENIE RUCHOME b

STWiOR ARCHITEKTURA 18. STRONA KOŃCOWA

STWiOR ARCHITEKTURA 19. SPIS TREŚCI

STWiOR -przebudowa sieci wodociągowej

0_OPIS_woda_przebudowa_sieci_wodoc

1_Plan sytuacyjny

2_Schemat blokow oporowych

3_Schemat przylacza

4_Schemat zabudowy wodomierza

5_Warunki techniczne

6_Test hydrantu

7_Uprawnienia

8_Uzgodnienie

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_CaąoėÜ

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_OPIS

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-01_Schemat zasilania

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-02_Karta oznaczeš symboli

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-03_Instalacje elektryczne_bud.A_Piwnica

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-04_Instalacje elektryczne_bud.A_Parter

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-05_Instalacje elektryczne_bud.B

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-06_Instalacje elektryczne_bud.C

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-07_Uziemiaj•ca_bud.A

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-08_Odgromowa_bud.A

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-09_Uziemiaj•ca i Odgromowa_bud.B

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-10_Uziemiaj•ca i Odgromowa_bud.C

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_rys.T-PT-E-11_Schemat blokowy SAP

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_Strona tytuąowa

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_Zaą•cznik nr 1_Wyniki obliczeš technicznych

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_Zaą•cznik nr 2_Ochrona odgromowa.Analiza ryzyka

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_Zaą•cznik nr 3_Warunki przyąaczenia PGE

2022.11.03_Treblinka_PT_ELE_Zaą•cznik nr 4 _Uprawnienia

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_CaąoėÜ

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_OPIS_1

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_OPIS_2

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-01_Schemat RGnn i zasilania

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-02_Widok RGnN

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-03_Tablica TP.-1.1

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-04_Tablica TP.-1.2

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-05_Tablica TP.-1.3

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-06_Tablica TWent

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-07_Tablica TP0.1

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-08_Tablica TP0.2

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-09_Tablica TP0.3

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-10_Karta oznaczeš symboli

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-11_Oėwietlenie_A_Piwnica

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-12_Oėwietlenie_A_Parter

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-13_Zasilanie_A_Piwnica

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-14_Zasilanie_A_Parter

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-15_Zasilanie_A_Dach

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-16_Trasy kablowe_A_Piwnica

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-17_Trasy kablowe_A_Parter

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-18_Uziemiaj•ca_A

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-19_Odgromowa_A

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-20_Tablica TP.B

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-21_Oėwietlenie_B

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-22_Zasilanie_B

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-23_Uziemiaj•ca i odgromowa_B

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-24_Tablica TP.C

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-25_Oėwietlenie_C

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-26_Zasilanie_C

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-27_Uziemiaj•ca i odgromowa_C

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-28_Plan zewn. instal. ele. i oėw. terenu

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-29_Blokowy zewn. instal. ele. i oėw. terenu

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-30_Rozdzielnica RZE

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-31_Rozdzielnica ROS

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-32_Blokowy DALI

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-33_Zakres DALI_A_Piwnica

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-34_Zakres DALI_A_Parter

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_rys.T-PW-ELE-35_Blokowy DALI zewn

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_Strona tytuąowa

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_Zaą.1a_Obliczenia elektryczne

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_Zaą.1b_Obliczenia kabli niepalnych

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_Zaą.1c_Tabela wynikĘw obliczeš_RZE

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_Zaą.1d_Oėwietlenie zewn©trzne

2022.12.12_Treblinka_PW_ELE_Zaą.2_Wykaz wymaganych parametrĘw rĘwnowaĺnoėci

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_CaąoėÜ

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_OPIS_1

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_OPIS_2

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_rys.T-PW-IBP-01_Karta oznaczeš symboli

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_rys.T-PW-IBP-02_Schemat blokowy SSP

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_rys.T-PW-IBP-03_SSP Detekcja Piwnica A

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_rys.T-PW-IBP-04_SSP Detekcja Parter A

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_rys.T-PW-IBP-05_SSP Sygnalizacja i sterowania Piwnica A

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_rys.T-PW-IBP-06_SSP Sygnalizacja i sterowania Parter A

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_Strona tytuąowa

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_Zaą.1_CERTYFIKAT PROJEKTU SSP

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_Zaą.2_Obliczenie linii SSP

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_Zaą.3a_Matryca sterowaš_Strona tytuąowa

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_Zaą.3b_Matryca sterowaš

2022.12.12_Treblinka_PW_IBP_Zaą.4_Tabela SAP

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_CaąoėÜ

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_OPIS_1

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_OPIS_2

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-01_Plan zewn. instal. teletechnicznych

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-02_Plan instal. teletechnicznych – Budynek A_Piwnica

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-03_Plan instal. teletechnicznych – Budynek A_Parter

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-04_Plan instal. teletechnicznych – Budynek B

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-05_Schemat blokowy LAN

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-06_Schemat blokowy CCTV

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-07_Widok szaf IT

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-08_Zą•cze ZIM

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-09_Schemat blokowy przyzywowa

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-10_Schemat blokowy KD

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-11_Schemat blokowy instalacji domofonowej

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_rys.T-PW-TEL-12_Schemat blokowy AV

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_Strona tytuąowa

2022.12.12_Treblinka_PW_TEL_Zaą.1_Wykaz wymaganych parametrĘw rĘwnowaĺnoėci

Falcon Acoustics – operat akustyczny

K-01_TRE_FUND_SZAL-2_A0

K-02_TRE_FUND_SZAL-3_A1

K-03_TRE_FUND_A1_ZD-913

K-04_TRE_FUND_A1_ZG-913

K-05_TRE_FUND_A2_ZB-594

K-06_TRE_PIW_SZAL-1_A1

K-07_TRE_PIW_SZAL-2_A1

K-08_TRE_PIW_A_ZB_SL-420

K-09_TRE_PIW_A_ZB_SC-CZ1_913

K-10_TRE_PIW_A_ZB_SC-CZ2_913

K-11_TRE_PIW_A_ZD-913

K-12_TRE_PIW_A_ZG-913

K-13_TRE_PAR_SZAL-A1_A0

K-14_TRE_PAR_SZAL-A2_A0

K-15_TRE_PAR_A_ZB_SL-840

K-16_TRE_PAR_A_ZB_SC-CZ1_840

K-17_TRE_PAR_A_ZB_SC-CZ2_840

K-18_TRE_PAR_A_ZD-CZ_1-913

K-19_TRE_PAR_A_ZD-CZ_2-913

K-20_TRE_PAR_A_ZG-CZ_1-913

K-21_TRE_PAR_A_ZG-CZ_2-840

K-22_TRE_KL_K1_ZB-420

K-23_TRE_KL_K2_ZB-420

K-24_TRE_FUND_SZAL-1_A2

K-25_TRE_FUND_B_ZB-594

K-26_TRE_PAR_SZAL-B_A2

K-27_TRE_PAR_B_ZB_SL-420

K-28_TRE_PAR_B_ZD-594

K-29_TRE_PAR_B_ZG-420

K-30_TRE_FUND_SZAL-6_A

K-31_TRE_FUND_C_ZB-594

K-32_TRE_PAR_SZAL-C_A1

K-33_TRE_PAR_C_ZB_SL-420

K-34_TRE_PAR_C_ZD-840

K-35_TRE_PAR_C_ZG-594

K-36_TRE_FUND_SZAL-4_A2

K-37_TRE_FUND_Ě_ZB-420

K-38_TRE_PIW_SZAL-3_A1

K-39_TRE_PIW_Ě_ZB_SL-594

K-40_TRE_FUND_SZAL-5_A2

K-41_TRE_FUND_M_ZB-594

K-42_TRE_PAR_SZAL-M_A1

K-43_TRE_PAR_M_ZB_SL-594

OS 1 Treblinka opis PW

OS 2 Zaą. 1

OS 3 Zaą. 2

OS 4 Zaą. 3

OS 5 Zaą. 4

OS 6 Zaą. 5

OS 7 Zaą. 6

OS 8 Zaą. 7

OS 9 Zaą. 8

OS 10 Zaą. 9

OS 11 Zaą. 10

OS 12 Zaą. 11

OS 13 Zaą. 12

PW-S-H_opis_tech

PW-S-H_zest_urzadz_referencyjnych

PW-S-H-05

PW-S-H-06

PW-S-H-07

PW-S-H-A_B-02

PW-S-H-A-01

PW-S-H-A-03

PW-S-H-A-04

PW-S-KS-11

PW-S-KS-12

PW-S-KS-A_B-08

PW-S-KS-A_B-09

PW-S-KS-A-07

PW-S-KS-C-10

PW-S-V_opis_tech

PW-S-V_zest_urzadz_referencyjnych

PW-S-V-06

PW-S-V-07

PW-S-V-A-01

PW-S-V-A-02

PW-S-V-A-03

PW-S-V-B-04

PW-S-V-C-05

PW-S-W-A-01

PW-S-W-A-02

PW-S-W-A-05

PW-S-W-A-06

PW-S-W-B-03

PW-S-W-C-04

PW-S-WK_opis_tech

PW-S-WK_zest_urzadz_referencyjnych

T_PW_A_Z1

T_PW_A_Z2

T_PW_A_Z3

T_PW_A_Z4

T_PW_A_Z5

T_PW_A_Z6

T_PW_A_Z7

TOM 1.1 ARCH_PW_opis

Tom 6 Architektura krajobrazu – opis

Tom 6 zaą.01 – tabele inwentaryzacji zieleni

T-PT-S_opis_tech

T-PT-S-H-09

T-PT-S-H-10

T-PT-S-H-11

T-PT-S-KS-03

T-PT-S-KS-04

T-PT-S-KS-05

T-PT-S-V-06

T-PT-S-V-07

T-PT-S-V-08

T-PT-S-W-01

T-PT-S-W-02

T-PW-A-D.1

T-PW-A-D.2

T-PW-A-D.3

T-PW-A-D.4

T-PW-A-D.5_drzwi do wind

T-PW-A-D.6

T-PW-A-D.7

T-PW-A-D.8

T-PW-A-D.9.1

T-PW-A-D.9.2

T-PW-A-D.10

T-PW-A-D.11

T-PW-A-D.12

T-PW-A-D.13

T-PW-A-D.14

T-PW-A-D.15

T-PW-A-D.16

T-PW-A-D.17

T-PW-A-D.18

T-PW-A-D.19

T-PW-A-D.20

T-PW-A-DZ.1.1

T-PW-A-DZ.1.2

T-PW-A-DZ.1.3

T-PW-A-DZ.2

T-PW-A-DZ.3

T-PW-A-DZ.4

T-PW-A-DZ.5

T-PW-A-DZ.6

T-PW-A-DZ.7

T-PW-A-DZ.8

T-PW-A-DZ.9

T-PW-A-E.1-ELEWACJA POĚUDNIOWO-ZACHODNIA

T-PW-A-E.2-ELEWACJA PĚD-WSCH – BUDYNEK A

T-PW-A-E.3-ELEWACJA PĚN-WSCH – BUDYNEK A

T-PW-A-E.4-ELEWACJA PĚN-ZACH – BUDYNEK A

T-PW-A-E.5-ELEWACJE – BUDYNEK B

T-PW-A-E.6-ELEWACJE – BUDYNEK C

T-PW-A-I.1

T-PW-A-I.2.1

T-PW-A-I.2.2

T-PW-A-I.3

T-PW-A-I.4

T-PW-A-I.5

T-PW-AK-01

T-PW-AK-02

T-PW-AK-03

T-PW-AK-04

T-PW-AK-05

T-PW-AK-06

T-PW-AK-D01

T-PW-AK-D02

T-PW-AK-D03

T-PW-AK-D04

T-PW-AK-GDI

T-PW-AK-P01

T-PW-AK-P02

T-PW-A-P.1-PRZEKRŗJ A-A

T-PW-A-P.2-PRZEKRŗJ B-B

T-PW-A-P.3-PRZEKRŗJ C-C

T-PW-A-P.4-PRZEKRŗJ D-D

T-PW-A-P.5-PRZEKRŗJ E-E

T-PW-A-P.6-PRZEKRŗJ F-F

T-PW-A-P.7-PRZEKRŗJ G-G I H-H

T-PW-A-P.8-PRZEKRŗJ I-I I J-J

T-PW-A-PZT

T-PW-A-R.1-RZUT POZIOMU 0 BUDYNKU A

T-PW-A-R.2-RZUT POZIOMU -1 BUDYNKU A

T-PW-A-R.3-RZUT POZIOMU 0 BUDYNKU B

T-PW-A-R.4-RZUT POZIOMU 0 BUDYNKU C

T-PW-A-R.5-RZUT DACHU BUDYNKU A

T-PW-A-R.6-RZUT DACHU BUDYNKU B

T-PW-A-R.7-RZUT DACHU BUDYNKU C

T-PW-A-R.8-RZUT POSADZEK PARTER BUD A

T-PW-A-R.9-RZUT POSADZEK POZIOM -1 BUD A

T-PW-A-R.10-RZUT SUFITU BUD A

T-PW-A-R.11-RZUT SUFITU BUD A

T-PW-A-R.12-RZUT SUFITU BUD B

T-PW-A-R.13-RZUT SUFITU BUD C

T-PW-A-W.1

T-PW-A-W.2

T-PW-A-W.3

T-PW-A-W.4

T-PW-A-W.5

T-PW-A-W.6

T-PW-A-W.7

T-PW-A-W.8

T-PW-A-W.9

T-PW-A-W.10

T-PW-A-W.11

T-PW-A-W.12

T-PW-A-W.13

T-PW-A-W.14

T-PW-A-W.15

T-PW-A-W.16

T-PW-A-W.17

TRE_FUND_SZAL-PT

TRE_projekt techniczny_2022.10.21

TRE_projekt wykonawczy_2023.02.13

TRE_spis rysunkĘw_2022.12.12

Treblinka – Zestawienie pomieszczeš

TRE_PIW_SZAL-PT

TRE_PAR_SZAL-PT