Projekt edukacyjny pn. Treblinka „Usłysz nas” – etap I – zrealizowano w 2021 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Projekt obejmował następujący zakres działań:

  1. Treblinka (intro audio) – utwór muzyczny autorstwa Bartosza Chajdeckiego. Utwór będzie oficjalnym muzycznym motywem przewodnim działalności Muzeum, a jednocześnie głównym nośnikiem działalności edukacyjnej i promocyjnej.
  2. Muzyczne ilustracje autorstwa Bartosza Chajdeckiego, obrazujące wybrane relacje świadków tragicznych wydarzeń w Treblince.
  3. „Oczy suche od łez” – film będący uzupełnieniem muzycznej ilustracji relacji świadków i zarazem obrazową dokumentacją opisywanych miejsc i zdarzeń. Cykl ten będzie stanowił integralny element wystawy stacjonarnej
    i wirtualnej Muzeum.
  4. Muzeum Treblinka (intro video) – filmowy montaż utworów muzycznych skomponowanych przez Bartosza Chajdeckiego ze zdjęciami/ujęciami filmowymi wykonanymi z lotu ptaka i z powierzchni ziemi, z narratorem przedstawiającym podstawowe fakty dotyczące historii tych miejsc oraz opisującym misję Muzeum.
  5. Modernizacja i rozbudowa strony internetowej Muzeum.

Muzeum Treblinka opracowało plan budowy kompleksowego i wieloletniego systemu edukacji o tragicznych zdarzeniach, które rozegrały się na terenie stacji kolejowej Treblinka oraz na terenie nazistowskiego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy w Treblince. Realizacja tego planu, o roboczej nazwie „Treblinka: »Usłysz nas«”, przewidziana jest na lata 2021 – 2027. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie odpowiedniego przekazu, który ułatwi upowszechnianie wiedzy o tych zdarzeniach i dramatycznych losach ofiar oraz opracowanie narzędzi, które umożliwią dotarcie z tym przekazem do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą, zwłaszcza do młodzieży, której zadaniem będzie
w przyszłości kontynuowanie misji Muzeum.

Celem tego etapu jest przygotowanie niezbędnych materiałów edukacyjnych oraz bazowych materiałów promocyjnych, które pozwolą przybliżyć szerokiej grupie odbiorców misję Muzeum.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”