Struktura muzeum

Dyrektor Muzeum – Edward Kopówka – dr, kustosz dyplomowany

Urodzony w 1963 roku, od 1970 mieszka w Siedlcach. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny), obronił dysertację na temat Żydzi w Siedlcach XIX-XX w. Pogłębiał swoją wiedzę na kursach w Yad Vashem w Jerozolimie i Goethe Institut w Berlinie. Od 1996 roku pracował na stanowisku kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, a od lipca 2018 r został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

Postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 11 maja 2017 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego. W 2012 roku otrzymał Medal Powstania w Getcie Warszawskim nadany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej w dowód uznania za kultywowanie prawdy historycznej o stosunkach polsko-żydowskich, zwłaszcza w okresie Holocaustu. W tym samym roku otrzymał również Wyróżnienie w Konkursie o Medal Zygmunta Glogera „za badania dziejów męczeństwa i zagłady społeczności żydowskiej w Treblince”.

Jest autorem i współautorem wielu książek, z których najważniejsze wg niego to: Bojownikom o Niepodległość Cześć !, (Siedlce 2001, wspólnie z żoną Katarzyną), Treblinka. Nigdy więcej, (Treblinka 2002), Stalag 366, (Siedlce 2004), Żydzi w Siedlcach 1850-1945, (Siedlce 2009), Dam im imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, (Oxford-Treblinka 2011 wspólnie z ks. Pawłem Rytel-Andrianikiem ), Jews in Siedlce 1850 – 1945, New York [2014], Obóz Pracy Treblinka I. Metodyka integracji danych wieloźródłowych, (Warszawa-Treblinka 2017, wspólnie z Sebastianem Różyckim i Markiem Michalskim).

tel: +48-606-985-414
e-mail: e.kopowka@muzeumtreblinka.eu

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych: Iwona Wasilewska
Godziny pracy: 8.00-15.00
i.wasilewska@muzeumtreblinka.eu

Sekretariat: Anna Dębska
Godziny pracy 8.00-16.00
+48 25 781 16 58
sekretariat@muzeumtreblinka.eu

Główny Księgowy: Agnieszka Kur
Godziny pracy: 8.00-16.00
a.kur@muzeumtreblinka.eu

Działy

Dział kadr: Dorota Dębek
Godziny pracy: 8.00-16.00
d.debek@muzeumtreblinka.eu

Dział Finansowo-księgowy:

Główna Księgowa: Agnieszka Kur
Godziny pracy 8.00-16.00
a.kur@muzeumtreblinka.eu

Wioletta Kwieciszewska
Godziny pracy 8.00-16.00
w.kwieciszewska@muzeumtreblinka.eu

Martyna Kozera
Godziny pracy 8.00-16.00
m.kozera@muzeumtreblinka.eu

Dział Edukacyjny:

Anna Remiszewska
Godziny pracy 8.00-16.00
a.remiszewska@muzeumtreblinka.eu

Krzysztof Flażyński
Godziny pracy 8.00-16.00
k.flazynski@muzeumtreblinka.eu

Dział Naukowo-wydawniczy:

Monika Samuel
Godziny pracy 9.00-19.00
m.samuel@muzeumtreblinka.eu
laskorczakowski@muzeumtreblinka.eu

Aleksandra Kowalska
Godziny pracy 9.00-19.00
a.koziol@muzeumtreblinka.eu

Ilona Flażyńska
Godziny pracy 8.00-16.00
i.flazynska@muzeumtreblinka.eu

Archiwum i biblioteka: Marzena Szcześniak
Godziny pracy 8.00-16.00
m.szczesniak@muzeumtreblinka.eu

Szef Ochrony: Krzysztof Kapusta
tel. 606 547 891
ochrona@muzeumtreblinka.eu

Usługa przewodnika w języku polskim:
przewodnik@muzeumtreblinka.eu

Usługa przewodnika i informacja w języku angielskim:
guide@muzeumtreblinka.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Elżbieta Żochowska
tel. 516 540 147

Radca Prawny: Elżbieta Żochowska   radcaprawny@muzeumtreblinka.eu

Rada Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym, który  „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

W skład Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka powołanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 1159/419/23 z dnia 27 czerwca 2023 r.) wchodzą następujące osoby:

  1. Elżbieta Lanc – Przewodniczący Rady Muzeum
  2. Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – Wiceprzewodniczący Rady Muzeum
  3. Hanna Przesmycka
  4. Jarosław Sellin
  5. Barbara Janina Sochal
  6. Stanisław Stankiewicz
  7. Albert Stankowski
  8. Artur Ziontek