Przewodnicy

Odwiedzający mogą zwiedzać Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) indywidualnie lub z przewodnikiem.
Dla właściwego zapoznania się z miejscem, które stało się symbolem niemieckich nazistowskich zbrodni popełnionych na Żydach, Polakach i Romach niezbędne jest zwiedzenie obu obozów: Obozu Zagłady – Treblinka II oraz Karnego Obozu Pracy – Treblinka I. Czas pobytu zależy od indywidualnych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
Usługa przewodnicka jest płatna i wynosi  50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwiedzania Miejsca Pamięci wraz z przewodnikiem w języku polskim oraz 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwiedzania Miejsca Pamięci wraz z przewodnikiem w języku angielskim. Opłata za oprowadzanie zwiedzających przez przewodnika muzealnego zawiera w sobie opłatę za korzystanie z parkingu i toalet. Usługa przewodnika świadczona jest w języku polskim i języku angielskim. Nie zaleca się zwiedzania Muzeum dzieciom poniżej 14 roku życia.

Usługa przewodnika dostępna jest od poniedziałku do piątku.

W przypadku chęci skorzystania z przewodnika prosimy o wcześniejsze, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie wycieczki. W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę, adres i numer telefonu podmiotu zamawiającego;
  • ilość osób wraz z oznaczeniem grupy wiekowej;
  • datę i godzinę planowanej wizyty;

Rezerwacji przewodnika należy dokonać na 14 dni przed planowaną wizytą. Rezygnację z usługi przewodnickiej należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed planowaną wizytą. Zmianę terminu wizyty prosimy uzgadniać najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem.

Orientacyjny, minimalny czas potrzebny na zwiedzanie:

  • 1 godzina: zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w budynku Muzeum.
  • 2 godziny: zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w budynku Muzeum oraz zwiedzanie terenu po byłym Obozie Zagłady Treblinka II.
  • 3 godziny: zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w budynku Muzeum oraz zwiedzanie terenów po byłym Obozie Zagłady Treblinka II i Karnym Obozie Pracy Treblinka I.
    Istnieje możliwość umówienia się na bardziej szczegółowe zwiedzanie Miejsca Pamięci i zarezerwowanie przewodnika na większą ilość godzin.

Zwiedzający mogą złożyć hołd ofiarom poprzez złożenie kwiatów, kamyków lub zapalenie zniczy (w miejscach wyznaczonych, ze względu na przepisy przeciwpożarowe).

Muzeum Treblinka nie prowadzi szatni oraz przechowalni bagażu. Prosimy wziąć to pod uwagę planując swój pobyt w Muzeum.

Dane kontaktowe dla osób zamawiających zwiedzanie Muzeum Treblinka:

w języku polskim:
nr telefonu: 25 781 16 58
e-mail: przewodnik@muzeumtreblinka.eu

w języku angielskim:
nr telefonu: +48 25 781 16 58
e-mail: guide@muzeumtreblinka.eu

Audioprzewodnik po Obozie Zagłady Treblinka II

Audioprzewodnik jest to system do indywidualnego zwiedzania Miejsca Pamięci – Obóz Zagłady Treblinka II. Ścieżka historyczna jest dostępna za darmo, do pobrania poprzez Google Play lub AppStore. Aplikację można ściągnąć na swojego smartfona wcześniej, lub będąc już na terenie Muzeum Treblinka, korzystając z darmowego hotspota.

Ścieżka składa się z 15 punktów, które prowadzą użytkownika drogą pokonywaną przez ludzi przywiezionych do Treblinki II. Audioprzewodnik jest dostępny w języku polskim, angielskim, niemieckim i hebrajskim.

Planując zwiedzanie terenu Obozu Zagłady Treblinka II zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Więcej informacji na temat Audioprzewodnika „Obóz Zagłady Treblinka II” znajdują Państwo na stronie fundacji Pamięć Treblinki: https://pamiectreblinki.pl/audioprzewodnik-oboz-zaglady-treblinka-ii/

Film promujący Audioprzewodnik „Obóz Zagłady Treblinka II”: https://www.youtube.com/watch?v=4Gnk6hEZu70

Projekt bez nazwy (4)

Audioprzewodnik po Karnym Obozie Pracy Treblinka I

Audioprzewodnik Treblinka I umożliwia indywidualne zwiedzanie części terenów Muzeum Treblinka – Karnego Obozu Pracy Treblinka I. Ścieżka historyczna jest dostępna za darmo, do pobrania poprzez Google Play lub AppStore. Aplikację można ściągnąć na swojego smartfona wcześniej, lub będąc już na terenie Muzeum Treblinka, korzystając z darmowego hotspota.

Ścieżka składa się z 19 punktów, które prowadzą użytkownika drogą pokonywaną przez więźniów Karnego Obozu Pracy Treblinka I, a także osoby przywożone z więzień Gestapo w Sokołowie Podlaskim i w Warszawie oraz ludności pochodzenia romskiego rozstrzeliwaną przez Niemców w pobliżu tego obozu. Audioprzewodnik jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Planując zwiedzanie terenów po byłym niemieckim Karnym Obozie Pracy Treblinka I zachęcamy do korzystania z aplikacji.