Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605)

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której dostępne są wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7d9fe5cd-36dc-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której dostępne są wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5ba606f4-252c-11ee-a60c-9ec5599dddc1