Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 28 marca 2022 r. został zniesiony obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych z wyjątkiem aptek oraz placówek medycznych. Noszenie maseczek ochronnych nie będzie wymagane w budynku Muzeum Treblinka.

—————————————————

Opłata muzealna wynosi 7 złotych za osobę. W poniedziałek nie są pobierane opłaty.

Na terenie Muzeum Treblinka obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Zakaz nie obowiązuje psów przewodników.

Godziny otwarcia

Zwiedzanie odbywa się codziennie w godzinach: 9.00 – 18.30.
1 stycznia, w święta Wielkanocne i święta Bożego Narodzenia muzeum nieczynne.

Mapa muzeum

Przewodnicy

Odwiedzający mogą zwiedzać Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) indywidualnie lub z przewodnikiem.
Dla właściwego zapoznania się z miejscem, które stało się symbolem niemieckich nazistowskich zbrodni popełnionych na Żydach, Polakach i Romach niezbędne jest zwiedzenie obu obozów: Obozu Zagłady – Treblinka II oraz Karnego Obozu Pracy – Treblinka I. Czas pobytu zależy od indywidualnych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
Usługa przewodnicka jest płatna i wynosi  50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwiedzania Miejsca Pamięci wraz z przewodnikiem w języku polskim oraz 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwiedzania Miejsca Pamięci wraz z przewodnikiem w języku angielskim. Opłata za oprowadzanie zwiedzających przez przewodnika muzealnego zawiera w sobie opłatę za korzystanie z parkingu i toalet. Usługa przewodnika świadczona jest w języku polskim i języku angielskim. Nie zaleca się zwiedzania Muzeum dzieciom poniżej 14 roku życia.

Usługa przewodnika dostępna jest od poniedziałku do piątku.

W przypadku chęci skorzystania z przewodnika prosimy o wcześniejsze, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie wycieczki. W zgłoszeniu należy podać:

 • nazwę, adres i numer telefonu podmiotu zamawiającego;
 • ilość osób wraz z oznaczeniem grupy wiekowej;
 • datę i godzinę planowanej wizyty;

Rezerwacji przewodnika należy dokonać na 14 dni przed planowaną wizytą. Rezygnację z usługi przewodnickiej należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed planowaną wizytą. Zmianę terminu wizyty prosimy uzgadniać najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem.

Orientacyjny, minimalny czas potrzebny na zwiedzanie:

 • 1 godzina: zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w budynku Muzeum.
 • 2 godziny: zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w budynku Muzeum oraz zwiedzanie terenu po byłym Obozie Zagłady Treblinka II.
 • 3 godziny: zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w budynku Muzeum oraz zwiedzanie terenów po byłym Obozie Zagłady Treblinka II i Karnym Obozie Pracy Treblinka I.
  Istnieje możliwość umówienia się na bardziej szczegółowe zwiedzanie Miejsca Pamięci i zarezerwowanie przewodnika na większą ilość godzin.

Zwiedzający mogą złożyć hołd ofiarom poprzez złożenie kwiatów, kamyków lub zapalenie zniczy (w miejscach wyznaczonych, ze względu na przepisy przeciwpożarowe).

Muzeum Treblinka nie prowadzi szatni oraz przechowalni bagażu. Prosimy wziąć to pod uwagę planując swój pobyt w Muzeum.

Dane kontaktowe dla osób zamawiających zwiedzanie Muzeum Treblinka:

w języku polskim:
nr telefonu: 25 781 16 58
e-mail: przewodnik@muzeumtreblinka.eu

w języku angielskim:
nr telefonu: +48 25 781 16 58
e-mail: guide@muzeumtreblinka.eu

Jak dojechać?

Audioprzewodnik po Obozie Zagłady Treblinka II

Audioprzewodnik jest to system do indywidualnego zwiedzania Miejsca Pamięci – Obóz Zagłady Treblinka II. Ścieżka historyczna jest dostępna za darmo, do pobrania poprzez Google Play lub AppStore. Aplikację można ściągnąć na swojego smartfona wcześniej, lub będąc już na terenie Muzeum Treblinka, korzystając z darmowego hotspota.

Ścieżka składa się z 15 punktów, które prowadzą użytkownika drogą pokonywaną przez ludzi przywiezionych do Treblinki II. Audioprzewodnik jest dostępny w języku polskim, angielskim, niemieckim i hebrajskim.

Planując zwiedzanie terenu Obozu Zagłady Treblinka II zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Więcej informacji na temat Audioprzewodnika „Obóz Zagłady Treblinka II” znajdują Państwo na stronie fundacji Pamięć Treblinki: https://pamiectreblinki.pl/audioprzewodnik-oboz-zaglady-treblinka-ii/

Film promujący Audioprzewodnik „Obóz Zagłady Treblinka II”: https://www.youtube.com/watch?v=4Gnk6hEZu70

Audioprzewodnik po Karnym Obozie Pracy Treblinka I

Audioprzewodnik Treblinka I umożliwia indywidualne zwiedzanie części terenów Muzeum Treblinka – Karnego Obozu Pracy Treblinka I. Ścieżka historyczna jest dostępna za darmo, do pobrania poprzez Google Play lub AppStore. Aplikację można ściągnąć na swojego smartfona wcześniej, lub będąc już na terenie Muzeum Treblinka, korzystając z darmowego hotspota.

Ścieżka składa się z 19 punktów, które prowadzą użytkownika drogą pokonywaną przez więźniów Karnego Obozu Pracy Treblinka I, a także osoby przywożone z więzień Gestapo w Sokołowie Podlaskim i w Warszawie oraz ludności pochodzenia romskiego rozstrzeliwaną przez Niemców w pobliżu tego obozu. Audioprzewodnik jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Planując zwiedzanie terenów po byłym niemieckim Karnym Obozie Pracy Treblinka I zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Regulamin zwiedzania

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zwiedzania Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).
 2. Zaleca się zwiedzanie terenów byłych obozów przez osoby, które ukończyły 14 lat.
 3. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
 4. Od zwiedzających pobierana jest opłata w wysokości 7 zł za możliwość korzystania z parkingu i toalet. Opłata nie stanowi biletu za wstęp do Muzeum i nie podlega zwolnieniu, jeśli nie wynika to, z odrębnych zarządzeń Dyrektora Muzeum.  W poniedziałki nie są pobierane opłaty.
 5. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 18.30.
 6. W Święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia Muzeum jest nieczynne. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia w niektóre święta oraz inne dni około świąteczne wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 7. Teren Muzeum należy opuścić maksymalnie o godzinie 18.30.
 8. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum, a także o godzinach otwarcia ekspozycji stałych i wystaw czasowych można uzyskać w punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
 9. Muzeum nie prowadzi szatni ani przechowalni bagażu.
 10. Parking Muzeum jest niestrzeżony. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie Muzeum.
 11. Grupy i osoby indywidualne mogą zwiedzać teren byłych obozów samodzielnie lub z przewodnikiem (osobistym lub zamówionym w Muzeum). Przewodnika Muzeum należy wcześniej zamówić telefonicznie lub mailowo. Opłata za oprowadzanie zwiedzających w grupie od 1 do 35 osób w języku polskim przez przewodnika wynosi 50 zł (brutto) za godzinę, natomiast opłata za oprowadzanie w języku angielskim przez przewodnika wynosi 80 zł (brutto) za godzinę. W celach rozliczeniowych godziny są zaokrąglane do pełnych złotych. Orientacyjny czas zwiedzania – do 3 godzin. Opłata za oprowadzanie zwiedzających przez przewodnika zamówionego w Muzeum zawiera w sobie opłatę za korzystanie z parkingu i toalet.
 12. Muzeum wystawia paragony i faktury.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

 1. W Muzeum należy zachowywać się z powagą i szacunkiem. Zwiedzających obowiązuje stosowny ubiór do charakteru miejsca pamięci.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 3. W Muzeum  nie wolno śmiecić i zachowywać się hałaśliwie.
 4. Zakazuje się jedzenia lodów.
 5. Niedopuszczalne jest zbieranie grzybów na terenie leśnym przynależnym do Muzeum.
 6. Na wystawach nie wolno dotykać eksponatów, ani opierać się o gabloty.
 7. Na terenie Muzeum Treblinka nie wolno ingerować w upamiętnienie i pozostałości poobozowe (np. wykonywanie czynności porządkowych, remontowych, zmiana kształtu i formy itp.).
 8. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren Muzeum (z wyjątkiem psów przewodników).
 9. Zabrania się pozostawiania na terenie Muzeum materiałów reklamowych.
 10. Zakazane jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających na terenie Muzeum.
 11. Zwiedzający mogą zapalać znicze w miejscach do tego wyznaczonych ze względu na przepisy ppoż.
 12. Zwiedzający mogą oddać hołd ofiarom obozów poprzez złożenie kwiatów, kamyków.
 13. Dozwolone jest fotografowanie i filmowanie terenu Muzeum w zakresie własnego użytku osobistego, a także w celach niekomercyjnych. W innych przypadkach wymagana jest uprzednia zgoda Dyrektora Muzeum oraz uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł (brutto) za każdą rozpoczętą godzinę związaną z przygotowaniem  i udostępnieniem zbiorów do fotografowania lub filmowania.
 14. Wykonywanie lotów dronem możliwe jest po uprzedniej zgodzie Dyrektora Muzeum i przedstawieniu stosownych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 15. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.
 16. Pracownicy Muzeum, w szczególności strażnicy, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia mają prawo do interwencji, odmowy wpuszczenia oraz wyproszenia z Muzeum osób, które nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 17. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Muzeum.
 18. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum i w punkcie informacyjnym.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum oraz w punkcie informacyjnym.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum oraz obsługi zwiedzających  i korzystających z usług można zgłaszać w punkcie informacyjnym Muzeum oraz telefonicznie na numer 606-985-414.

Regulamin korzystania z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci internet typu HOT-SPOT