OPIS INWESTYCJI

„BUDOWA OBIEKTU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO”
na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

Potrzeba wzniesienia nowego budynku muzealnego o charakterze wystawienniczo – edukacyjnym wynika m.in. z braku posiadania odpowiedniego zaplecza i warunków, by sprostać oczekiwaniom zwiedzających. Budowa nowego obiektu w szczególności  będzie wspierać i umożliwi lepsze osiąganie celów statutowych muzeum, którego głównym zadaniem jest utrwalanie historii obozu zagłady i obozu pracy poprzez dokumentowanie, upamiętnianie i rozwijanie edukacji historycznej oraz opieka nad terenami poobozowymi mająca na celu ochronę pozostałości poobozowych i istniejącego upamiętnienia. Obiekt ten będzie służył do niezbędnej obsługi zwiedzających. Nadrzędnym celem przyświecającym realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie właściwych warunków pod kątem potrzeb muzealnych jak i społecznych. Poprzez budowę obiektu możliwe stanie się poprawienie obsługi odwiedzających oraz warunków funkcjonowania instytucji w zabytkowym terenie. Przedsięwzięcie pozwoli także na znaczące unowocześnienie systemów ekspozycyjnych i informacyjnych. Dzięki temu możliwe stanie się przyciągnięcie nowych grup odbiorców. Istotne będzie również zachęcenie osób, które już odwiedziły muzeum do ponownego zwiedzania. Realizacja projektu poza funkcjami ekspozycyjnymi będzie wspierała edukacyjną funkcję Muzeum poprzez umożliwienie rozbudowy programu edukacyjnego instytucji, w tym przede wszystkim edukacji historycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zachowania cennego dziedzictwa historycznego, ale stworzy także możliwość realizacji nowych przedsięwzięć wystawienniczych, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców.

Nowy budynek będzie posiadać następujące elementy:

 • część ekspozycyjna (sala wystawy stałej, sala wystaw czasowych, sala rzeźb Samuela Willenberga)
 • część modlitewna (ekumeniczna)
 • część biurowo-administracyjna
 • część magazynowa
 • część socjalno-sanitarna
 • część obsługi zwiedzających (sala wielofunkcyjna, 3 sale edukacyjne)
 • część techniczna i pomocnicza

Wykonana zostanie także infrastruktura techniczna i zagospodarowanie terenów wokół nowego obiektu m.in. urządzenie parkingów, oczyszczalni oraz pierwsze wyposażenie.

Projektowane budynki to obiekt wystawienniczo-edukacyjny wraz z dwoma budynkami magazynowo-gospodarczymi. Zgodnie z zaleceniami pokonkursowymi w trakcie prac nad projektem został wprowadzony budynek gospodarczy w części południowej terenu oraz zostały dodane tablice na murach pamięci przewidziane na umieszczenie list nazwisk osób zamordowanych w obozie zagłady.

Budynek wystawienniczo-edukacyjny składa się z 1 kondygnacji nadziemnej oraz 1 kondygnacji podziemnej. W poziomie parteru znajduje się hol główny, kasy i szatnie, sale wystawowe, sale edukacyjne, sala refleksji i ciszy oraz część biurowo-administracyjna. W poziomie podziemia znajdują się: sala edukacyjna, sala wykładowa (wielofunkcyjna), pomieszczenia techniczne i  pomocnicze, sanitariaty oraz magazyn. Budynek obsługiwany będzie przez dwie klatki schodowe (w tym jedną ewakuacyjną) oraz jedną windę towarowo-osobową.

Łączna powierzchnia wystawiennicza wynosi ponad 720 m2, w salach spotkań i edukacyjnych o powierzchni łącznej 305 m2 może przebywać łącznie  do 200 osób.

W budynku gospodarczym w północno-zachodniej części terenu zlokalizowano pomieszczenie na odpady, punkt ochrony oraz magazyny gospodarcze. W budynku gospodarczym w południowej części terenu zlokalizowano magazyn gospodarczy. Budynki gospodarcze są jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Elementem łączącym wszystkie budynki jest „mur pamięci”, biegnący wzdłuż zachodniej części terenu.

Budynek wystawienniczo-edukacyjny: obiekt dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna i jedna kondygnacja nadziemna) kryte dachem płaskim. Obiekt o jednolitej formie:  cegła licowa pełna, ręcznie formowana, stolarka okienna i drzwiowa z drewna litego o naturalnym wybarwieniu z widoczną fakturą drewna oraz prefabrykaty betonowe w formie zadaszenia dziedzińca wejściowego.

Budynki gospodarcze: obiekty jednokondygnacyjne kryte dachem płaskim. Obiekty o jednolitej formie, spójnej z budynkiem głównym cegła licowa pełna, ręcznie formowana, stolarka okienna i drzwiowa z drewna litego o naturalnym wybarwieniu z widoczną fakturą drewna.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Budynek główny muzeum

 • liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
 • liczba kondygnacji podziemnych – jedna,
 • wysokość budynku – 5,78 m,
 • dach płaski, symetryczny, kąt nachylenia dachu od 1 do 2 stopni,
 • powierzchnia użytkowa bez strefy technicznej – łącznie ok. 2160 m2
 • powierzchnia wystawiennicza :  łącznie – ok. 730 m2

w tym sala główna, wystawa stała  – 471 m2

Sala wystaw czasowych – 146 m2

Sala rzeźb Samuela Willenberga – 114 m2

Zakończenie realizacji robót budowlano-montażowych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie zaplanowano w 2025 roku. W trakcie wykonywania robót pełniony będzie nadzór autorski i inwestorski.

Inwestycja finansowana ze środków finansowych – dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.