Zapory przeciwczołgowe tzw. jeże czeskie

Na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II, a także przed budynkiem Muzeum Treblinka eksponowane są zapory przeciwczołgowe nazywane również „jeżami czeskimi”. Ich przeznaczeniem było uniemożliwienie ataku na obóz z zewnątrz oraz utrudnienie ucieczki więźniom. Po likwidacji Obozu Zagłady w 1943 r., zapory zostały przeniesione przed ogrodzenie Obozu Pracy Treblinka I. Po latach stalowe elementy odnaleziono na posesji po byłej szkole podstawowej w Żochach. W czasie funkcjonowania szkoły, wykorzystywane były jako ogrodzenie.

Poniżej przedstawiamy film dokumentalny dotyczący odnalezienia zapór przeciwczołgowych,  w reżyserii dyrektora Muzeum Treblinka dr Edwarda Kopówki oraz pracownika Muzeum Treblinka Krzysztofa Flażyńskiego.