Położenie drzew w Lesie Korczakowskim

Numer drzewa

   Nazwa instytucji

Data zasadzenia

Położenie w Lesie Korczakowskim – rząd

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej 01.06.2021 r. I
2. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka 05.06.2021 r. I
3. The Janusz Korczak Association of Canada 05.06.2021 r. I
4. Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) 14.06.2021 r. I
5. The Israeli Korczak Education Center 02.08.2021 r. I
6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie 23.09.2021 r. I
7. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej wspólnie z Berufsbildende Schule „Dr. Otto Schlein” Magdeburg 13.10.2021 r. I
8. VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu 05.04.2022 r. I
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli 21.04.2022 r. I
10. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP 29.04.2022 r. I
11. Polskie Stowarzyszenie Dalton 29.04.2022 r. II
12. Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie 29.04.2022 r. II
13. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach 20.05.2022 r. II
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie 3.06.2022 r. II
15. Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie 31.05.2022 r. II
16. Studenckie Koło Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 15.06.2022 r. II
17. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szydłówce 20.06.2022 r. II
18. Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anchalt wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 14.06.2022 r. II
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie 21.10.2022 r. II
20. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu 21.10.2022 r. II
21. UNESCO Janusz Korczak Chair in Social Pedagogy/Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej 21.10.2022 r. III
22. Janusz Korczak Association Australia 21.10.2022 r. III
23. Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku 21.10.2022 r. III
24. Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka/International Janusz Korczak Association 21.10.2022 r. III
25. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu 21.10.2022 r. III
26. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie 21.10.2022 r. III
27. Uczelnia Korczaka 21.10.2022 r. III
28. Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 21.10.2022 r. III
29. Marta Santos Pais 21.10.2022 r. III
30. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu 21.10.2022 r. III
31. Ghetto Fighter House 21.10.2022 r. IV
32. Klasztor oo. Dominikanów Warszawa-Służew 21.10.2022 r. IV
33. Tunisian Korczak Association 21.10.2022 r. IV
34. Ukrainian Janusz Korczak Association 21.10.2022 r. IV
35. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim 12.04.2023 r. IV
36. Fundacja Rodziny Nissenbaumów 20.04.2023 r. IV
37. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach 26.04.2023 r. IV
38. 11 Drużyna Harcerska „Julin” w Kaliskach 26.04.2023 r. IV
39. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu 12.05.2023 r. IV
40. Israeli Scouts Tzofim Tzabar Olami 18.05.2023 r. IV
41. Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im Janusza Korczaka w Częstochowie 19.05.2023 r. V
42. Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie 19.05.2023 r. V
43. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Grochowie 30.05.2023 r. V
44. Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka 31.05.2023 r. V
45. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie 05.06.2023 r. V
46. Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie 05.06.2023 r. V
47. Zespół Szkół Specjalnych im. Księdza Jana Twardowskiego w Pruszkowie 13.06.2023 r. V
48. Publiczne Liceum im. Orła Białego w Kosowie Lackim 20.06.2023 r. V
49. Branżowa Szkoła I Stopnia w Kosowie Lackim 20.06.2023 r. V