Drzewko nr 13 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach

20 maja 2022 r. Muzeum Treblinka gościło uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach (woj. małopolskie). Młodzież wzięła udział w warsztatach podczas których edukator Anna Remiszewska przybliżyła sylwetkę Janusza Korczaka. Następnie dzieci w towarzystwie przewodnika Andrzeja Siwka zwiedziły wystawę w budynku muzeum oraz tereny poobozowe. Delegacja szkoły złożyła kwiaty pod symbolicznym kamieniem upamiętniającym zamordowanego w tym miejscu Janusza Korczaka. Kluczowym punktem wizyty było posadzenie przez dzieci drzewka pamięci w Lesie Korczakowskim, co potwierdzone zostało certyfikatem wręczonym na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Prażnowskiej.