Drzewko nr 22 Janusz Korczak Association Australia

W dniu 21 października 2022 r. w Lesie Korczakowskim w imieniu Janusz Korczak Association Australia drzewko zasadziła Karin Morrison.