Drzewko nr 8 VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

5 kwietnia 2022 r. w Lesie Korczakowskim zasadzono kolejne drzewko pamięci. Muzeum Treblinka miało przyjemność gościć uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Młodzież zwiedziła wystawę w budynku muzeum, wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez edukatora Annę Remiszewska oraz zwiedziła tereny poobozowe w towarzystwie przewodnika muzealnego Andrzeja Siwka. Kluczowym momentem wizyty było zasadzenie drzewka w Lesie Korczakowskim. Sadzonkę posadziła Dyrektor Maria Policht wspólnie z Przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną Klich oraz Wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Karoliną Krzyszkowską. Na zakończenie, pracownicy muzeum wręczyli Pani Dyrektor certyfikat potwierdzający zasadzenie drzewa.