Drzewko nr 3 The Janusz Korczak Association of Canada

4 czerwca 2021 r. drzewko nr 3 w Lesie Korczakowskim w imieniu Jerry’ego Nussbauma, prezesa Stowarzyszenia Janusza Korczaka w Kanadzie (The Janusz Korczak Association of Canada) zasadziła Janina Sochal, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.