Drzewko nr 53 II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

4 października 2023 r. w Lesie Korczakowskim zasadzono 53 drzewo. Dokonała tego młodzież i wychowawcy z II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili wystawę stałą oraz tereny po byłych niemieckich obozach: Obozie Pracy Treblinka I oraz Obozie Zagłady Treblinka II. Historię Treblinki przybliżyła i na liczne pytania młodych ludzi odpowiadała Monika Samuel – pracownik działu naukowo-wydawniczego naszego Muzeum.

Na tabliczce umieszczonej przed drzewem widnieją słowa Janusza Korczaka: „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”.

Drzewo siedleckiej „Królówki” zostało zasadzone z inicjatywy jednej z uczennic, która opowiedziała o projekcie „Las Korczakowski” w swojej szkole. Cieszy ogromnie świadomość, że młodym ludziom bliskie są ideały Janusza Korczaka, a kolejne nasadzenia realizowane są także na ich wniosek.