Drzewko nr 20 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

21 października 2022 r. drzewo pamięci w Lesie Korczakowskim w imieniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu zasadziła Pani Gabriela Przybysz.