Drzewko nr 11 Polskie Stowarzyszenie Dalton

Dnia 29 kwietnia 2022 r. zostały zasadzone trzy kolejne drzewka pamięci w ramach projektu „Las Korczakowski”. Tym razem wspólnie drzewka posadzili przedstawiciele trzech instytucji: Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP na czele z prezes Anną Wróbel i wiceprezes Anną Michalak, Stowarzyszenie Dalton reprezentowane przez prezes Katarzynę Dryjas oraz Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie wraz z dyrektorką Grażyną Budzik. Pierwszym punktem wizyty w muzeum było zapoznanie się z prezentacją poświęconą życiu i twórczości Janusza Korczaka, przygotowaną przez Annę Remiszewską z Działu Edukacyjnego. Następnie goście w towarzystwie przewodnika Andrzeja Siwka zapoznali się z wystawą w budynku muzeum oraz zwiedzili tereny poobozowe. Punktem zwieńczającym wizytę było posadzenie drzewek. Wszystkim trzem instytucjom postać Janusza Korczaka jest bardzo bliska, w szczególności jego system wychowawczy, który chcą realizować w swoich działaniach pedagogicznych.