Drzewko nr 19 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie

21 października 2022 r. przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie – Jacek Krogel, wraz z innymi uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej „Janusz Korczak i dzieci. Lekcja przeszłości i nadziei. 80. rocznica śmierci Janusza Korczaka”, zwiedził wystawę w budynku Muzeum Treblinka oraz tereny upamiętnienia niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II.  W imieniu społeczności szkolnej zasadził drzewo na terenie powstającego Lasu Korczakowskiego. Na tabliczce upamiętniającej to wydarzenie zostały umieszczone słowa Janusza Korczaka: „Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie”.

http://www.zsp.jaroszow.pl/index.php/280-zespol-szkolno-przedszkolny-w-projekcie-las-korczakowski