Drzewko nr 17 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szydłówce

20 czerwca 2022 r. Muzeum Treblinka gościło uczniów i nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłówce (powiat łosicki). Dzieci uzupełniły i utrwaliły informacje o swoim patronie podczas warsztatów poprowadzonych przez edukatora muzealnego. Dalsza część wizyty obejmowała zwiedzanie wystawy w budynku muzeum oraz terenów upamiętnienia. Uczniowie zapoznali się z historią Obozu Zagłady Treblinka II. Delegacja szkoły na czele z Panią Dyrektor Agnieszką Chmielewską złożyła kwiaty przy kamieniu upamiętniającym zamordowanego z dziećmi Janusza Korczaka. Ostatnim i najważniejszym punktem wizyty było zasadzenie drzewka pamięci w Lesie Korczakowskim, co zostało potwierdzone certyfikatem przekazanym Pani Dyrektor.