Drzewko nr 26 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie

21 października 2022 r. w Lesie Korczakowskim pojawiło się drzewo pamięci zasadzone przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie.