Drzewko nr 37 Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach

Dnia 26 kwietnia 2023 r. zostały zasadzone dwa kolejne drzewka pamięci w ramach projektu „Las Korczakowski”. Tym razem wspólnie drzewka posadzili Uczniowie i Wychowawcy Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach oraz Zuchy i Harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej „Julin” działającej przy tej szkole.

Młodzi ludzie z ogromnym zainteresowaniem zwiedzili tereny po byłych niemieckich obozach: Obozie Zagłady Treblinka II oraz Karnym Obozie Pracy Treblinka I. Na liczne pytania związane z funkcjonowaniem tych miejsc odpowiadała oprowadzająca grupę Monika Samuel, pracownik działu naukowo-wydawniczego. Żądna wiedzy młodzież zadeklarowała jej pogłębianie przy okazji kolejnych wizyt związanych z symbolicznym podlewaniem zasadzonych w tym dniu drzewek.