Drzewko nr 58 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” im. Janusza Korczaka w Warszawie

„Nie wolno zostawiać świata, takim jakim jest”…
Ten apel Janusza Korczaka widnieje na tabliczce informacyjnej przed drzewem nr 58 zasadzonym w dniu 18 czerwca 2024 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła” im. Janusza Korczaka z Warszawy.
Młodzież wzięła udział w warsztatach poświęconych Januszowi Korczakowi, zwiedziła wystawę stałą oraz upamiętnienie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II.