Drzewko nr 25 Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu

Przedstawiciele Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu zasadzili drzewko pamięci w Lesie Korczakowskim 21 października 2022 r. Na pamiątkowej tabliczce umiejscowionej obok zasadzonego drzewka widnieją słowa:

„Order Uśmiechu to pierwsza realizacja testamentu Janusza Korczaka, który apelował o podmiotowe traktowanie dzieci”.

Kapituła Orderu Uśmiechu jest niezależnym stowarzyszeniem, którego głównym celem jest nagradzanie ludzi służących najmłodszym.