Drzewko nr 50 Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce

W dniu 01.09.2023 r. Pani Margarita Ganeva –Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce w imieniu Ambasady swego kraju  zasadziła drzewo w powstającym na terenie Muzeum Treblinka Lesie Korczakowskim.

Jest to 50 drzewo zasadzone w ramach tego projektu. Na tabliczce ulokowanej przed sadzonką widnieją słowa Janusza Korczaka wybrane przez Ambasador Bułgarii w Polsce: „Naucz się kochać cudze dziecko. Nigdy nie wyrządzaj mu tego, czego nie chcesz, by robiono twojemu”.

Zasadzenie drzewa przez Panią Ambasador było ważnym punktem jej wizyty w związku z otwarciem na terenie Muzeum Treblinka wystawy czasowej pt. „ŻYDZI NA ZIEMIACH BUŁGARSKICH”. Wystawa została przygotowana na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej im. Św. Cyryla i Metodego w Sofii.