Drzewko nr 14 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie

3 czerwca 2022 r. w Lesie Korczakowskim zasadzone zostało kolejne drzewko pamięci. Tego dnia Muzeum Treblinka gościło wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie. Pobyt w muzeum obejmował omówienie historii Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz Obozu Zagłady Treblinka II. Młodzież zapoznała się makietą oraz materiałami multimedialnymi wyświetlanymi na wystawie. Kolejny etap dotyczył zwiedzania terenów upamiętnienia w towarzystwie przewodnika muzealnego. Wizytę zakończyło posadzenie sadzonki klonu w powstającym „Lesie Korczakowskim” i wydanie specjalnego certyfikatu poświadczającego zasadzenie drzewka.