Drzewko nr 52 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Urlach

W słoneczny poniedziałkowy ranek, 25 września 2023 r. Muzeum Treblinka odwiedzili uczniowie i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Urlach.

Młodzież zwiedziła upamiętnienie Obozu Zagłady Treblinka II w towarzystwie pracowników Działu Naukowo-Wydawniczego naszego Muzeum: Ilony Flażyńskiej i Moniki Samuel. Wzięła także udział w warsztatach poświęconych Januszowi Korczakowi, które przeprowadziła Anna Remiszewska, adiunkt w Dziale Edukacyjnym.

Wizyta zakończyła się wspólnym zasadzeniem drzewa w Lesie Korczakowskim. Jest to 52 drzewko w Lesie poświęconym pamięci Janusza Korczaka, wychowawców i dzieci zamordowanych w niemieckim nazistowskim Obozie Zagłady Treblinka II.

Jako motto na tabliczkę umieszczoną przed drzewkiem trafiły słowa Janusza Korczaka: „Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu”.

Uczniowie i wychowawcy zapowiedzieli się z kolejną wizytą w przyszłym roku – połączoną z symbolicznym podlaniem swojego drzewa.