Drzewko nr 15 Zespół Szkół Lauder-Morasha

31 maja 2022 swoje drzewko w Lesie Korczakowskim zasadzili przedstawiciele Zespołu Szkół Lauder-Morasha. Jest to obecnie największa placówka edukacyjna kształcąca dzieci żydowskie w Polsce. Uczniowie edukowani są w duchu judaizmu i kultury żydowskiej, a także tolerancji i szacunku dla innych religii, narodowości i kultur oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Pierwszy etap wizyty obejmował zwiedzanie wystawy w budynku muzeum, gdzie m.in. uczniowie obejrzeli materiały multimedialne. Następnie w towarzystwie przewodnika muzealnego grupa udała się na tereny poobozowe. Punktem wieńczącym wizytę w Muzeum było posadzenie drzewka pamięci w Lesie Korczakowskim.