Drzewko nr 29 Marta Santos Pais, Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci (2009-2019)

21 października 2022 r. w Lesie Korczakowskim drzewko pamięci zasadziła Pani Marta Santos Pais, Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przemocy Wobec Dzieci (2009-2019), Dama Orderu Uśmiechu, dr honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.