Drzewko nr 54 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Repkach

5 października społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Repkach, na czele z Panią Dyrektor Marią Pietrzak zasadziła swoje drzewo w Lesie Korczakowskim.
Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili tereny po byłych niemieckich obozach w Treblince oraz wystawę stałą w towarzystwie Anny Remiszewskiej – adiunkta Działu Edukacyjnego Muzeum Treblinka oraz Moniki Samuel – pracownika Działu Naukowo-Wydawniczego.
Wizyta miała bardzo uroczystą oprawę. Przy kamieniu pamięci Janusza Korczaka i Dzieci zamordowanych w SS-Sonderkommando Treblinka w obecności sztandaru szkoły został odśpiewany hymn placówki pt. „Najlepszy Doktor” oraz złożony wieniec.  Sztandar został zaprojektowany wg wzoru zaproponowanego przez uczennicę w szkolnym konkursie. Autorką muzyki i słów hymnu jest Pani Barbara Flazińska, nauczycielka pracująca w tej szkole.
Sadzonka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Repkach jest 54 drzewem w Lesie Korczakowskim. Na tabliczce przed nim widnieją słowa Patrona repkowskiej szkoły: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.
HYMN SZKOŁY
NAJLEPSZY DOKTOR
Słowa i muzyka: Barbara Flazińska
WSŁUCHANI W SZUM WIATRU,
CO PRZYNIÓSŁ HISTORIĘ,
W MŁODOŚCI NASZEJ POJAWIA SIĘ CIEŃ.
DOBROCI , MIŁOŚCI NAJWIĘKSZEJ I ŚWATŁA,
CO W SERCACH ROZJAŚNIA TWÓJ BLASK.
REF. DOKTORZE NAJLEPSZY, DOKTORZE NAJMŁODSZY,
TY JESTEŚ NAM WZOREM I PRZYJACIELEM.
ODDAŁEŚ SWE ŻYCIE ZA DZIECI , A DLA NAS
ZOSTANIESZ NA ZAWSZE WZOREM.
MY MAMY MARZENIA I WSPANIAŁE PLANY,
WIĘC CHCEMY JE SPEŁNIAĆ I W ŻYCIE IŚĆ DALEJ.
Z ZACHWYTEM WĘDRUJĄC PRZEZ TEN WIELKI ŚWIAT,
W UCZNIOWSKICH SERCACH NIECH BŁYSZCZY TWÓJ BLASK.