Drzewko nr 56 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

W dniu 6 czerwca 2024 r. w Lesie Korczakowskim zasadzono pierwsze w tym roku drzewo. Dokonali tego uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy z Warszawy wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Młodzież wzięła udział w warsztatach przybliżających postać Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) prowadzonych przez edukatora Annę Remiszewską, zwiedziła także wystawę stałą w budynku muzeum oraz upamiętnienie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II. Historię Miejsca Pamięci Treblinka przybliżyła Monika Samuel, pracownik działu naukowego.

Sadzenie drzewa stało się tłem ciekawych rozważań o poszanowaniu godności drugiego człowieka. Na tabliczce informacyjnej umieszczonej przed sadzonką 56 drzewa w Lesie Korczakowskim wybrzmiewa ciągle aktualny apel:

„Niechaj trwały pokój świat obejmie cały. My nie chcemy wojny. Gołąbeczku biały”.