Drzewko nr 48 Publiczne Liceum im. Orła Białego w Kosowie Lackim

20 czerwca 2023 r. w Lesie Korczakowskim zasadzono nowe drzewka. Tym razem wspólnie dokonali tego zaprzyjaźnieni z Muzeum Uczniowie i Wychowawcy z Publicznego Liceum im. Orła Białego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z Kosowa Lackiego.

Młodzież z dużym zainteresowaniem zwiedziła tereny po byłych niemieckich obozach: Obozie Zagłady Treblinka II oraz Karnym Obozie Pracy Treblinka I. Wzięła również udział w plenerowych warsztatach pt. „Ocalony opowiada”, które poprowadziła Anna Remiszewska – edukator w Muzeum Treblinka. Młodzież zdeklarowała, że planuje często bywać w Muzeum i dbać o swoje drzewka.