Drzewko nr 16 Studenckie Koło Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

15 czerwca 2022 r., dzień po Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady członkowie Studenckiego Koła Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zasadzili drzewko pamięci w Lesie Korczakowskim. Następnie grupa, na czele z Paniami: Bożeną Janiszewską, Dorotą Aydoğdu – przewodniczącą Studenckiego Koła Pedagogów Kreatywnych im. Hanny Gumpricht oraz dr Agnieszką Roguską, opiekunką Koła zwiedzili tereny po byłych niemieckich obozach: Obozie Zagłady Treblinka II oraz Karnym Obozie Pracy Treblinka I. Żądni wiedzy zadeklarowali jej pogłębianie przy okazji kolejnych wizyt związanych z symbolicznym podlewaniem własnego drzewka.