Drzewko nr 2 Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

4 czerwca 2021 r. drzewko nr 2 w Lesie Korczakowskim z ramienia Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka zasadziła Janina Sochal, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.