Drzewko nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

Fotorelacja z uroczystości składania wieńców pod kamieniem Janusza Korczaka przez dyrekcję ze Szkoły Podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej na czele z dyrektor Elżbietą Mariańską oraz dyrekcję Muzeum Treblinka na czele z dyrektorem Edwardem Kopówką.
Po złożeniu kwiatów nastąpiło oficjalne zasadzenie drzewa przez delegację Szkoły Podstawowej. Jest to pierwsze zasadzone drzewo w powstającym Lesie Korczakowskim.