Drzewko nr 35 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w Lesie Korczakowskim zasadzono w tym roku pierwsze drzewko pamięci. Dokonali tego uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim. Licznie przybyła młodzież zwiedziła wystawę w budynku muzeum, wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez edukatora Annę Remiszewską oraz zwiedziła tereny byłego niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II w towarzystwie Moniki Samuel, pracownika działu naukowego. Podczas wizyty w Muzeum Treblinka młodzież wraz towarzyszącymi im wychowawcami zapaliła znicze przed pomnikiem centralnym, kamieniem Janusza Korczaka i Dzieci oraz przed kamieniem upamiętniającym Męczenników Getta Warszawskiego.