Drzewko nr 45 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie

5 czerwca  w Lesie Korczakowskim zasadzono kolejne 45 drzewko pamięci.

Muzeum Treblinka odwiedzili uczniowie i wychowawcy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie. Młodzież zwiedziła wystawę w budynku muzeum, wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez edukatora Annę Remiszewską oraz zwiedziła tereny poobozowe w towarzystwie przewodnika muzealnego Andrzeja Siwka. Wizytę zakończyło posadzenie sadzonki klonu w powstającym Lesie Korczakowskim i wydanie specjalnego certyfikatu poświadczającego zasadzenie drzewka.