Drzewko nr 57 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mystkowie

„Nie ma dzieci – są ludzie” – słowa Starego Doktora stały się mottem dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mystkowie i widnieją na tabliczce przed drzewem zasadzonym przez nich w dniu 7 czerwca w Lesie Korczakowskim. Jest to 57 drzewo zasadzone w ramach akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka”.

Licznie przybyła młodzież aktywnie wzięła udział w warsztatach o życiu i twórczości Starego Doktora przygotowanych przez Ilonę Flażyńską oraz zwiedziła upamiętnienie niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II.