Drzewko nr 23 Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

21 października 2022 r. w powstającym Lesie Korczakowskim drzewko pamięci w imieniu Przyjaciół pedagogiki Starego Doktora ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku zasadziła Pani Anna Łuczyńska.