Drzewko nr 5 The Korczak Education Center in Israel

2 sierpnia 2021 roku drzewo w Lesie Korczakowskim zasadziła Batia Gilad, Przewodnicząca The Korczak Education Center in Israel oraz Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w latach 2005-2018. Batia Gilad jest również honorowym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Podczas sadzenia drzewa towarzyszyła jej Aliza Salomon, Członek The Korczak Education Center in Israel oraz Dyrektor Muzeum Treblinka Edward Kopówka.