Trachter Symcha (Simon)

Trachter Symcha (Simon) – więzień T2

 

Trachter Symcha (Simon)
Trachter Symcha (Simon), Żródło: Tracheter. Malarz z Lublina, pod red. Jakuba Bendkowskiego, Warszawa 2020.

Trachter Symcha (Simon) urodził się 16 września 1894 roku w Lublinie, w zamożnej rodzinie kupca Szymona i Chawy Liby. Był malarzem i rysownikiem. W latach 1911-1916 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem Stanisława Lentza. Następnie swoje umiejętności doskonalił w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Jacka Malczewskiego, Stanisława Kamockiego i Stanisław Dębickiego. Był również uczniem akademii wiedeńskiej i paryskiej. Po powrocie z Francji zamieszkał w Lublinie, gdzie otworzył pracownie malarską. Angażował się w działalność Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. Jako malarz wykonywał pejzaże (m.in. „Słoneczniki”), martwe natury, portrety („Portret mężczyzny z Wąsami”, „Aniela”) i akty. W swoich pracach używał barw zharmonizowanych, przy czym swobodnie posługiwał się niewielkimi plamami koloru. Twórczość Simona Trachtera była pod dużym wpływem szkoły paryskiej. Swoje pracę prezentował w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych i Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie oraz w Kazimierzu Dolnym. Wykonywał wiele rysunków przedstawiających architekturę starego Lublina. W 1938 roku ożenił się z Hadesą z domu Wajs i przeniósł się do Warszawy. Podczas II wojny światowej, trafił do getta warszawskiego, gdzie wraz z innymi żydowskimi artystami wykonał fresk w sali recepcyjnej gmachu Judenratu. Jego ostatnie ukończone dzieło to malowidło ścienne przedstawiające Hioba. Pracował w fabryce osełek prowadzonej przez Abrahama Ostrzegę i Władysława Weintrauba. 25 sierpnia 1942 roku Trachter, wraz z innymi pracownikami fabryki, został wywieziony do niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II. Prace Trachtera, które przetrwały, obecnie znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Lubelskiego oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie.

Źródło: Z. Borzymińska, Trachter Symcha [w:] Polski Słownik Judaistyczny Żydowskiego  Instytutu Historycznego, dostęp online, https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=16838 [dostęp: 28.01.2021]; Tracheter. Malarz z Lublina, pod red. Jakuba Bendkowskiego, Warszawa 2020, s.12-28., https://1943.pl/wystawy/wirtualna-wystawa-ludzie-miejsca-wydarzenia/?fbclid=IwAR1-t5WuK2x0-5Bg7wy5khlk9z1zoOjg4BwLSsIIVAsrUyq3P_Kiuo0djcI [dostęp: 29.01.2021]

A.R.