Chaim Rasner

Rasner Chaim – więzień T2

 

 

Rasner Chaim urodził się 5 maja 1882 roku w Warszawie. Pochodził z żydowskiej rodziny rzemieślniczej. Był właścicielem zakładu hafciarskiego, dziennikarzem oraz aktywnym działaczem społecznym. Jako hafciarz i szmuklerz zajmował się wyrabianiem ozdobnych pasów, galantów i dystynkcji wojskowych. Pełnił funkcję radnego warszawskiej Gminy Żydowskiej i radnego miasta stołecznego Warszawy. W latach 1923-1938 był prezesem Centralnego Związku Rzemieślników Żydów w Polsce następnie prezesem Centrali Rzemiosła i Przemysłu Drobnego Żydów RP oraz wiceprezesem Światowego Związku Rzemieślników Żydów. Był także redaktorem czasopism żydowski takich jak: „Handwerker un Industri-Cajtung” (jid., Gazeta Rzemieślnicza i Przemysłowa,) oraz „Handwerker Sztyme” (jid., Głos Rzemieślniczy). W 1921 roku wybrany posłem na sejm z listy Żydowskiego Stronnictwa Ludowego, po rezygnacji posła Hirsza Nomberga. Ponownie został posłem z listy Bloku Mniejszości Narodowych w 1928 roku. Będąc posłem aktywnie działał w komisjach gospodarczych. Jako delegat Sejmu brał udział w Zjeździe Unii Międzyparlamentarnej w Berlinie. Trafił do getta warszawskiego, skąd został wywieziony do niemieckiego Obozu Zagłady Treblinka II i zamordowany w 1942 roku. Został upamiętniony na tablicy znajdującej się w Sejmie RP wraz z innymi posłami, którzy oddali życie w czas II wojny światowej.

 

Źródło: Kto był kim w II RP, red. J. Majchorowski; M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, 1995, s. 620; Posłowie na Sejm II Rzeczypospolitej, ofiary wojny i okupacji, Warszawa 2009, s. 70; https://www.jhi.pl/psj/Rasner_Chaim

A.R