Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Treblinka a Żydowskim Instytutem Historycznym

W dniu 1 lutego, w Żydowskim Instytucie Historycznym (ŻIH), miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Treblinka, reprezentowanym przez dyrektora Edwarda Kopówkę, a Żydowskim Instytutem Historycznym, który reprezentowała dyrektorka Monika Krawczyk.
Celem tej współpracy jest stworzenie wystawy stałej w powstającym gmachu edukacyjno-wystawiecznniczym na terenie Muzeum Treblinka. Zespołem odpowiedzialnym za jej opracowanie kieruje prof. Andrzej Żbikowski, kierownik Działu Naukowego ŻIH. W trakcie konferencji prasowej podkreślono znaczenie tej współpracy oraz wspólnego pozyskania i opracowania materiału merytorycznego do wystawy. Ze strony Ministerstwa w konferencji uczestniczył dr Piotr Szpanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentowała Joanna Ruszecka, Kierownik Wydziału Instytucji Kultury.
Podczas wydarzenia dyrektor Muzeum Edward Kopówka, wręczył Monice Krawczyk, dyrektorce ŻIH, pamiątkowy medal „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”. Dyrektor Edward Kopówka został odznaczony honorową odznaką Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emmanuela Ringelbluma. Wieczorem odbyło się również spotkanie prowadzone przez wicedyrektorkę ŻIH Małgorzatę Sołtysik, które dotyczyło powstającego obiektu. Podczas spotkania wicedyrektorka Muzeum Treblinka Iwona Wasilewska, wraz z architektem obiektu Piotrem Bujnowskim, przedstawiła projekt powstającego obiektu. O zarysie wystawy stałej opowiedział prof. Andrzej Żbikowski. Prelekcję na temat budowy Muru Pamięci wygłosili członkowie zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki”, Ewa Teleżyńska-Sawicka oraz Paweł Sawicki.
O badaniach naukowych na terenie byłego Obozu Zagłady Treblinka II opowiedział dr niż. Sebastian Różycki, pracownik naukowy z wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Po wystąpieniu prelegentów nastąpiła żywiołowa dyskusja. Na koniec wydarzenia dyrektor Muzeum Treblinka uhonorował członków zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki” medalem „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”.
2 lutego 2024