Badania archeologiczne na terenie Obozu Zagłady w Treblince

Na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II, doktoranci i studenci pod kierownictwem dr inż. Sebastiana Różyckiego, wytyczyli miejsce, w którym znajdowały się nowe komory gazowe i ruszta spaleniskowe. Prace są prowadzone w ramach projektu naukowego: Nowe komory gazowe oraz ruszty paleniskowe: badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II. Badania finansowane są w 2024 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawcą projektu jest Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Badania archeologiczne prowadziła firma Wykop na Poziomie. Prace odbyły się pod nadzorem Komisji Rabinistycznej ds. Cmentarzy Biura Naczelnego Rabina Polski.
9 lipca 2024