Dyrektor Muzeum Treblinka uhonorowany odznaką „GWIAZDA NIEPODLEGŁOŚCI”

Dyrektor Muzeum Treblinka, został uhonorowany odznaką „GWIAZDA NIEPODLEGŁOŚCI” nadaną przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jubileuszowa odznaka nadawana jest osobom uczestniczącym w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osobom i podmiotom zbiorowym zasłużonym w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.
Pan dr Edward Kopówka otrzymał list gratulacyjny od Pana Adama Struzika-Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z otrzymaniem tego odznaczenia.

9 lipca 2024