14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca 2024 roku na terenie Muzeum Treblinka odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady został ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 8 czerwca 2006 r. Obchody tego święta wyznaczono na 14 czerwca. Tego dnia, w 1940 r. do obozu koncentracyjnego Auschwitz przybył pierwszy transport polskich więźniów politycznych. Ta pierwsza grupa więźniów dotarła do obozu z Tarnowa, wśród 728 osób byli żołnierze Wojska Polskiego, członkowie organizacji niepodległościowych, harcerze, studenci a także niewielka grupa polskich Żydów. Dzień ten przyjmuje się jako rozpoczęcie funkcjonowania KL Auschwitz.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 od prezentacji utworów z płyty, zmarłego Witolda Radomskiego, który co roku, zapewniał oprawę muzyczną podczas obchodów. Następnie zgromadzonych Gości przywitał Dyrektor Muzeum Treblinka, Edward Kopówka. W swoim wystąpieniu przypomniał:

Za każdą ofiarą stoi cierpienie jakie nigdy nie powinno mieć miejsca. Mimo ciągłych nawoływań „Nigdy więcej” wiele osób nadal doświadcza działań wojennych. W tym szczególnym dniu pragniemy oddać hołd wszystkim pomordowanym podczas II wojny światowej. W naszej instytucji pielęgnujemy pamięć o nich i przypominamy zwiedzającym, w sposób szczególny młodym osobom, o tolerancji wobec drugiego człowieka.

Następnie do zgromadzonych przemówili: Iwona Kublik, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski oraz Elżbieta Żero, potomek Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

W tym dniu medalem „Zasłużony dla Muzeum Treblinka” stanowiącego uhonorowanie szczególnych zasług na rzecz Muzeum Treblinka niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944), został odznaczony Pan Krzysztof Bukowski, prokurator IPN, prowadzący śledztwo i badania na temat obozów w Treblince.

Dyrektor Muzeum Treblinka, został uhonorowany odznaką „GWIAZDA NIEPODLEGŁOŚCI” nadaną przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jubileuszowa odznaka nadawana jest osobom uczestniczącym w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osobom i podmiotom zbiorowym zasłużonym w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych.

Część artystyczna rozpoczęła się od opowieści ocalałej z Holokaustu Sary Mężyńskiej. Na przełomie 1942 i 1943 r. rodzina Miłkowskich z Drohiczyna: Adolf, Bronisława, Maria, Władysław, Lucjan, Helena, Danuta, Leontyna, Aniela i Jadwiga w swoim domu przechowali aż do wyzwolenia Sarę. Nazwali ją Zosią i otoczyli opieką na równi ze swoimi dziećmi. Po zakończeniu wojny mimo protestów Bronisławy, Zosia została odebrana rodzinie przez osoby narodowości żydowskiej i przewieziona do Izraela. Historię ocalałej Żydówki z Drohiczyna przedstawili Państwo Milena i Zbigniew Kosińscy.

Podczas uroczystości, przybliżona została także historia Drohiczyna przez Pana Roberta Krakowiaka.

Następnie zgromadzeni przeszli na teren upamiętnienia Obozu Zagłady, gdzie nastąpiło symboliczne odsłonięcie kamienia z napisem „Drohiczyn”. Dokonali tego: Dyrektor Muzeum Treblinka, przedstawiciele władz z Drohiczyna, przedstawiciele rodziny ocalałej z Holokaustu Sary Mężyńskiej, potomkowie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

W uroczystościach udział wzięli:

 1. płk Czesław Lewandowski – Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 2. Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZKRPiBWP
 3. Józef Maliński – Skarbnik Zarządu Głównego ZKRPiBWP
 4. Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP
 5. Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów
 6. Bina, Michael, Raye i Neriya Yabkovitch – Potomkowie Sary Mężańskiej Ocalonej z Holokaustu
 7. Maria Aleksandra Kuriata, Adam Dudziński, Elżbieta Żero, Anna Łowczyk, Andrzej Żero – Potomkowie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
 8. Alicja Cichoń – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
 9. Bartłomiej Pieńkowski – Wicestarosta Ostrowski
 10. Iwona Kublik – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
 11. Marek Renik – Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego
 12. Łukasz Karpiel – Zastępca Wójta Gminy Małkinia Górna
 13. Urszula Tomasik– Radna Rady Miejskiej w Drohiczynie
 14. Katarzyna Jakubaszek – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z Urzędu Gminy Ceranów
 15. kanonik mgr Wiesław Niemyjski – Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie
 16. Krzysztof Nagórny – Wikariusz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni
 17. Agnieszka Gaś – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej wraz z Wojciechem Hadałą i młodzieżą
 18. Krzysztof Bukowski – Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
 19. Zofia Chyra-Rolicz, członek Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka
 20. dr Katarzyna Person – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Wystawienniczych Muzeum Getta Warszawskiego
 21. dr Grzegorz Wodziński i Karolina Paćko – Muzeum Więzienia Pawiak
 22. Małgorzata Iwańska-Kania – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim
 23. Ewa Siwek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
 24. Karolina Kolbuszewska – Dyrektor Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
 25. Andrzej Jankowski – Fundacja Zapomniane
 26. hab. Tomasz Nowak prof. Uniwersytetu w Siedlcach
 27. Marek Fiuk – twórca medalu „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”
 28. Milena, Zbigniew, Róża, Marek Kosińscy, Robert Maciej Krakowiak, Roman Kuriata, Karol Koc, Marek Żero, Jerzy Jaskólski, Joanna Krzyżewska, Piotr Sitkiewicz, Irena Chlebińska, Urszula Chlebińska, Katarzyna Marczak, Maja Mateńka, Ewa Brochocka- Trela, Grażyna Dudzińska, Iwona Żero
 29. Klub „Senior+” z Małkini Górnej
 30. Przedstawiciele prasy: Hanna Chromińska – Tygodnik Ostrołęcki, Marek Krasowski – Drohiczyn.info

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikami na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady i Miejsca Straceń.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie.

20 czerwca 2024