Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 1992/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2022 r. program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, został przedłużony na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zainicjowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” ma na celu ułatwienie młodzieży skorzystanie z oferty mazowieckich instytucji kultury. Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu.

W Programie mogą brać udział uczniowie w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Województwa Mazowieckiego.

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) z uwagi na brak sprzedaży biletów wstępu, w ramach programu oferuje możliwość korzystania z usług przewodnika za symboliczną złotówkę od osoby.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez szkołę zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę formularza zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej do Muzeum. Kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej, e-mail: sekretariat@muzeumtreblinka.eu lub papierowej na adres: Muzeum Treblinka, Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki. W 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszenia, dostępny poniżej.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Dokumenty do pobrania:

27 września 2023