Książka „Żydzi w Siedlcach 1850-1945”

Zachęcamy do zapoznania się z książką „The Jews in Siedlce 1850-1945” autorstwa Dyrektora Muzeum dr Edwarda Kopówki. Publikacja porusza temat mniejszości żydowskiej w Siedlcach od II połowy XIX wieku do XX wieku. W książce znajdują się informacje o życiu społeczno-politycznym siedleckich Żydów, a także opis żydowskich partii politycznych, czy stowarzyszeń kulturalno-oświatowych działających na terenie Siedlec. Jeden z rozdziałów poświęcony jest okupacji niemieckiej na ziemiach polskich i Zagładzie siedleckich Żydów. Praca zawiera wiele niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych, w tym m.in. mapa getta siedleckiego, czy opowiadania Brachy Kahan ukazujące klimat dawnych Siedlec i życie siedleckich Żydów.

Polskojęzyczna wersja książki „Żydzi w Siedlcach 1850-1945” ukazała się w 2009 roku, anglojęzyczna wersja „The Jews in Siedlce 1850-1945” ukazała się w 2014 roku dzięki współpracy z JewishGen, Inc.

Na stronie internetowej książka dostępna jest w języku angielskim.

Książka dostępna jest pod tym linkiem: https://digitalarchive-assets.ushmm.org/pdf/bib244767_001_001.pdf

16 grudnia 2020