Muzeum Treblinka podpisało umowę o współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego

Współpraca obejmie przede wszystkim działania naukowe i edukacyjne – zwłaszcza w zakresie badania i upowszechniania wiedzy o Zagładzie polskich Żydów, a w szczególności Żydów Warszawy i okolic, zamordowanych w latach 1942-1943 w Treblince; ich losów w getcie warszawskim i ostatniego etapu życia w Obozie Zagłady; powstania w getcie warszawskim oraz powstania w Obozie Zagłady w Treblince. Współdziałania obu muzeów będą realizowane również w obszarach wystawienniczych, wydawniczych, promocyjnych i popularyzatorskich.

Te dwa miejsca historycznie są ze sobą powiązanie. Żydzi wywożeni z getta warszawskiego trafiali do Obozu Zagłady w Treblince. Jesteśmy w trakcie przygotowania koncepcji wystawy i współpraca z Muzeum w Treblince jest dla nas kluczowa. (…)Większość Żydów, która nie zginęła w getcie warszawskim, została zamordowana w Treblince – to największy cmentarz polskich Żydów, symbol Zagłady. Wszelkie projekty edukacyjne, przewodnickie i naukowe będziemy w przyszłości realizowali wspólnie. Mam także nadzieję na współpracę dotyczącą eksponatów. – podsumował dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Albert Stankowski.

Otwarcie Muzeum Getta Warszawskiego planowane jest na 2023 roku, jednak pierwsze wspólne projekty prawdopodobnie rozpoczną się w maju 2019 r.

Informacje odnośnie współpracy ze strony Muzeum Getta Warszawskiego:

http://1943.pl/umowa-z-treblinka/

21 lutego 2019