Informacja o wstrzymaniu ruchu na tzw. „Czarnej drodze”

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zamknięta tzw. „Czarna Droga”, ze względu na to, że znajdują się w niej fragmenty macew (nagrobków żydowskich).

Ruch pojazdów mechanicznych osób zwiedzających został wstrzymany.

5 czerwca 2024