Wyjazd studyjny do Muzeum Niepodległości w Warszawie

W dniu 22 marca 2024 r. pracownicy Muzeum Treblinka Ilona Sadowska oraz Andrzej Siwek uczestniczyli w sesji muzealnej pt. „Dziedzictwo Markowej – fenomen polskiej kultury solidarności” realizowanym w Muzeum Niepodległości przy współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Sesje rozpoczął krótki film, oparty na fotografiach przedstawiających życie codzienne błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich sześciorga dzieci.

Następnie Pani Maria Ryznar-Fołta – przewodnicząca Rady Gminy Markowa i prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Markowa, przedstawiła historię miejscowości i jej społeczności. Przybliżyła życiorysy Józefa i Wiktorii jako troskliwych rodziców, młodych zaradnych ludzi. Swoimi przemyśleniami podzielił się również Pan Marek Kochmański – emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej. O ludzkim cierpieniu i poświęceniu przez pryzmat „Biblii” mówił Pan Michał Mikołajczak – pedagog w Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Na zakończenie pierwszej części swoim śpiewem wzbogaciła Pani Helena Szpytma – krewna błogosławionych Ulmów.

W drugiej części sesji głos zabrali: autor Tryptyku – Ikony Rodziny Ulmów, artysta malarz- Mateusz Środoń, dr Leopold Zgoda- emerytowany wykładowca Akademii Ekonomicznej, współtwórca Karty Solidarności. Spotkanie podsumował Pan Waldemar Rataj – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Podczas wydarzenia prof. Marian Marek Drozdowski zaprezentował swoją broszurę: “Dzieje Żydów w badaniach autora od czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do czasów papieża Jana Pawła II”.

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym szczególnym wydarzeniu, uzyskaną wiedzę  z pewnością wykorzystamy w naszej pracy zawodowej.

3 kwietnia 2024