Kolejne odznaczenia medalem „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”

6 grudnia wizytę w Muzeum Treblinka złożyła delegacja z Grecji. Spotkanie rozpoczęło się uroczystością wręczenia Medali „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”. Podczas ceremonii odznaczeni zostali Pan Theodoros Mouriadis, Burmistrz Gminy Kavala oraz Pan Nikos Kosmidis. W  imieniu Pana Theodorosa Mouriadisa medal odebrał Pan Konstantinos Pefanis, Prezes Rady Miejskiej Kavali. Medal jest wyrazem podziękowania dla osób oraz instytucji za zaangażowanie i pomoc w realizacji celów statutowych Muzeum Treblinka.

Na przełomie lutego i marca tego roku Pan Theodoros Mouriadis, Burmistrz miasta Kavala oraz Pan Nikos Kosmidis współorganizowali uroczystości upamiętniające 80. rocznicę aresztowania Żydów z greckich regionów Tracji i Wschodniej Macedonii zgładzonych w Obozie Zagłady Treblinka II oraz zaprosili delegację Muzeum Treblinka do aktywnego uczestnictwa w konferencji i uroczystościach w Kavali (Grecja). Ponadto angażowali i wspierali  delegacje Muzeum Treblinka podczas pobytu w Grecji oraz są zaangażowani w ustalanie nazwisk Ofiar z tych regionów zgładzonych w Treblince. Co więcej, Pan Theodoros Mouriadis udostępnił przestrzeń dla wystawy fotograficznej autorstwa Pana Nikosa Kosmidisa pt. „Przestrzenie pamięci, miejsca męczeństwa” prezentującej m.in. fotografie z Miejsca Pamięci Treblinki. Z kolei, Pan Nikos prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych rozpowszechniając m.in. wiedzę o historii Obozu Zagłady Treblinka II.

Poza wspomnianymi powyżej, obecni byli również:

  1. Pan Iosif Mevorach, pisarz, doradca Burmistrza Kavali w sprawach pamięci historycznej.
  2. Pan Miltiadis Sfoundouris, Zastępca Burmistrza Distomo, prawnik z Aten, syn ocalałej z masakry w Distomo.
  3. Pani Amalia Papaioannou, archeolog-historik, kustosz Muzeum Ofiar Nazizmu w Distomo.
  4. Pan Stefanos Kosmidis.

Po oficjalnym spotkaniu delegacja z Grecji zwiedziła wystawę stałą w budynku muzeum, gdzie zapoznali się z historią Obozu Zagłady Treblinka II oraz zwiedzili tereny poobozowe. Delegacja uczciła pamięć Ofiar poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem centralnym na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince, chwilę zadumy przy symbolicznym kamieniu z napisem „Grecja” oraz modlitwą „Kadisz”.

8 grudnia 2023